GDPR - Informace ohledně zpracování a uchování osobních údajů společností SearchTeam

Jaká osobní data zpracováváme a uchováváme?

  • jméno kandidáta
  • kontaktní údaje
  • vzdělání a jiné kvalifikace
  • odborná praxe
  • odkazy na vlastní webové stránky, LinkedIn, GitHub apod.
  • ukázky kódu
  • preference ohledně náplně práce, společnosti, typu smlouvy, finanční očekávání a odhadované dostupnosti

Pro jaké účely zpracováváme a uchováváme osobní data?

Osobní data zpracováváme a uchováváme pouze pro účely zprostředkování práce nebo spolupráce a to pouze se souhlasem kandidáta.

Kdy a s jakými pracovními nabídkami kontaktujeme kandidáty?

Naše hlavní priorita je poskytovat našim klientům a kandidátům službu v co nejvyšší možné kvalitě, tak aby měli zájem využívat naše služby v silně konkurenčním prostředí IT recruitmentu. Naši konzultanti se proto snaží získat od našich kandidátů všechny důležité parametry jimi preferovaných pracovních příležitostí (například preferované technologie, plat/sazba, lokalita pozice atd.), tak abychom kontaktovali kandidáty pouze s těmi nejvíce zajímavými pracovními příležitostmi a to v období a způsobem jaký preferují.

Kdy zasíláme osobní data třetím stranám (klientům společnosti SearchTeam)?

Osobní data kandidáta zasíláme klientům společnosti SearchTeam pouze po předchozím odsouhlasení zaslání osobních údajů kandidáta konkrétnímu klientovi společnosti SearchTeam. V případě zaslání osobních údajů více klientům si společnost SearchTeam odsouhlasí s kandidátem zaslání jeho osobních údajů pro každého jednotlivého klienta zvlášť.

Jak zabezpečujeme zpracování a uchování dat?

Bezpečnost zpracování a uchování dat je jednou z našich hlavních priorit. Společnost má nastaveno vícero technických, procesních a organizačních opatření, aby zpracování a uchování dat bylo prováděno při splnění vysokých bezpečnostních standardů.

Jak můžete Vaše data pozměnit?

V případě, že námi uchovávaná data již nebudou přesná nebo aktuální (například změna platových očekávání v čase, změna preferencí ohledně náplně práce, preferovaných technologií apod.), tak s Vámi náš konzultant telefonicky nebo emailem projedná tyto změny a aktualizuje v našem systému.

Jak můžete Vaše data vymazat?

V případě, že již nebudete chtít, abychom uchovávali Vaše osobní data, tak nám můžete napsat přes kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo sdělit tuto žádost telefonicky nebo emailem konzultantovi a my Vaše data neprodleně vymažeme.